POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
La Màquina del Temps és un projecte editorial de Francesc Meseguer, amb NIF 43435582J, en endavant l’Editor. Aquest serà el responsable de les dades personals facilitades a través d’aquesta pàgina web, com també de les facilitades telefònicament, a través de qualsevol dels nostres formularis en format paper, dels obtinguts de resultes de la relació que vostè mantingueu amb nosaltres i dels derivats dels vostres hàbits de navegació i consum. Us podeu posar en contacte amb l’Editor través de l’adreça electrònica hola@lamaquinadeltemps.cat.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
L’Editor tractarà les vostres dades personals amb el propòsit de gestionar la relació que manteniu amb nosaltres, com també per enviar-vos comunicacions comercials per qualsevol mitjà, fins i tot una vegada finalitzada la relació amb Vostè, per mantenir-vos informat sobre productes i serveis nostres similars als que vau sol·licitar.
Així mateix, us informem que, per poder-vos oferir productes i serveis de l’Editor, com també per millorar la vostra experiència d’usuari de la nostra pàgina web, elaborarem un «perfil comercial» basat tant en la informació que ens hàgiu facilitat com en la informació derivada dels vostres hàbits de consum i navegació, i l’obtinguda de les xarxes socials.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Tant les dades personals proporcionades com les obtingudes a través de la vostra navegació i els vostres hàbits de consum, a més del perfil comercial obtingut, es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina legitimitat tenim per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució i el manteniment de la relació mantinguda amb Vostè, a més del consentiment exprés que, si escau, ens hàgiu facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials pròpies i/o de tercers.
Us informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se en aquesta pàgina web, les sol·licitades telefònicament o en qualsevol dels nostres formularis en format paper, són les estrictament necessàries per formalitzar i gestionar la relació amb Vostè, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir l’esmentada relació. En tot cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a aquesta activitat principal.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Editor tracta dades personals que us concerneixin o no.
Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recopilar.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. L’Editor  deixarà de tractar les dades, llevat que sigui per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’incumbeixin i que ens hagin facilitat, i també a transmetre-les a un altre responsable.
Els interessats podran exercir aquests drets i la seva revocació en qualsevol moment dels consentiments donats mitjançant un correu electrònic a hola@lamaquinadeltemps.cat . En aquest sentit us informem que teniu a la vostra disposició models d’exercici dels drets esmentats a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos).
Quan l’interessat ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no hem satisfet com cal l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació la podrà presentar davant l’esmentada autoritat mitjançant diferents opcions que ofereix la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

EMPEZAR ES ASÍ DE FÁCIL

Déjanos tus datos y te contactaremos.

O, si lo prefieres, llámanos al 630 739 708.

HABLEMOS

O, si lo prefieres, llámanos al 630 739 708.
Déjanos tus datos y te contactaremos para hablar de tu proyecto.
Call Now Button